برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری
حمل و نقل رایگان در تمام سفارشات
حمل و نقل رایگان در تمام سفارشات

لوله دایم کاسیدا C500/C850

$ 29.00
SKU DT500

به سرعت و به راحتی سکه ها را با این لوله لوازم جانبی بپیچید. طراحی شده برای استفاده با شمارشگر و مرتب کننده سکه Cassida C500 و C850. برای سکه های سکه، نیکل، سکه، ربع و دلار موجود است. هر سکه به صورت جداگانه فروخته می شود.
 

در نظر گرفته شده برای: 

  • C500

  • C850